De familie Faas

Inleiding

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

De familie Faas waar we het in deze website over hebben komt uit Zeeuws-Vlaanderen en heeft als bakermat de plaats Zaamslag. Faas is een patroniem, dat wil zeggen een familienaam die is afgeleid van de naam van de vader. In het geval Faas heette die vader ooit Servatius of Bonifatius.
Als de familie zich in de zeventiende eeuw in Zeeuws-Vlaanderen vestigt is zij protestant en vermoedelijk afkomstig uit Vlaanderen. Natuurlijk is de familie ooit rooms-katholiek geweest en juist daarom is het nagenoeg uitgesloten dat haar "roots" daar - in Vlaanderen - liggen. Servatius werd immers niet in Vlaanderen, maar veeleer in bijvoorbeeld de Nederlandse provincie Limburg als heilige vereerd. Denk maar aan Maastricht met de Romaanse Sint Servaas. Dat doet het vermoeden rijzen, dat de familie Faas in ieder geval niet uit Zeeuws-Vlaanderen of Vlaanderen in BelgiŽ, maar van elders komt.
Het toeval wil, dat er in Baden-WŁrtemberg (Duitsland) ook veel families met de naam Faas te vinden zijn.  Ook daar komen de voornamen overeen met die van hun naamgenoten in Nederland.

 Neem de naam Abraham Faas bijvoorbeeld. Personen met die naam werden gevonden in:

Salmbach (Baden-WŁrtenberg) in 1719, Amsterdam in 1665 en 1804, Aargau (Zwitserland) in 1718 (Abraham Fass), Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen) in 1796, Utrecht in 1709.

Bestond de familie rond 1600 misschien uit protestanten die wegens hun geloofsovertuiging moesten vluchten, of vormt een protestante militair van het leger van Maurits de bron van de familie Faas uit Zeeuws-Vlaanderen? Om dat allemaal uit te zoeken zal nog veel archiefonderzoek moeten worden gedaan. Wel staat inmiddels vast, dat de z.g. militaire tak rond 1800 rooms-katholiek is en dat vooralsnog geen verwantschap is aangetoond met de familie Faas uit Zeeuws-Vlaanderen. Dit niet aantoonbaar gerelateerde deel van de grote "Faas" familie, met veel nakomelingen in de buurt van Dronrijp (Fr) draagt verder ook achternamen als Vaas en Vaes. Binnenkort zal een aparte genealogie op deze website verschijnen.

Het veelvuldig gebruik van namen uit het oude testament, zoals Abraham, Jacob en Izaak zou ook op een Joodse achtergrond kunnen duiden, maar dat spoort weer niet met het patroniem "Faas", dat  een rooms-katholieke achtergrond doet vermoeden.

Niet alle personen met de achternaam Faas zijn familie van elkaar. Van de families Faas uit Zeeuws-Vlaanderen kan ook niet steeds met zekerheid worden vastgesteld, dat van een familierelatie sprake is, omdat archiefstukken die een relatie kunnen aantonen veelal ontbreken.

De genealogie van Servaas Arijse laat zien dat hij met Martijntje Braems, of Abrahams was gehuwd. Komen de oudtestamentische namen via deze vrouw de familie binnen?

Van de families met de naam Faas en afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen, die (nog) niet aan elkaar kunnen worden geknoopt, zijn waar mogelijk aparte genealogieŽn opgenomen. De website blijft in ontwikkeling. In de loop van 2003 zijn een aantal takken toegevoegd en sindsdien zijn belangrijke aanvullingen op basis van nieuw materiaal regelmatig ingepast in de bestaande genealogieŽn en zijn de bestanden op een aparte website geplaatst.

Veel families vertrekken gedurende de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw naar Noord-Amerika. Personen met de achternaam Faas, die zijn geŽmigreerd, alsmede alle personen met de achternaam Faas die in de Verenigde Staten of Canada werden geboren, zijn steeds aangegeven in rood. Verder vertrokken er velen uit Zeeuws-Vlaanderen, maar waagden niet de grote stap naar Amerika. Een groot contingent ging onafhankelijk van elkaar naar bijvoorbeeld Amsterdam; anderen kwamen in Rotterdam terecht, in de Haarlemmermeerpolder of in Lisse, om maar enkele plaatsen te noemen.
Pieter Faas (grootvader van de maker van deze site) vertrekt rond 1828 met vrouw en kinderen naar Eindhoven. Bij zijn dood in 1960 laat hij twee zoons en vijf dochters na, veel kleinkinderen, maar geen mannelijke, die de achternaam Faas bezitten. Pieter stamt uit de omvangrijke tak van Arij Arijsse (Faas) en zijn voorgeslacht is op diens pagina te vinden. Behalve de tak van Arij Arijsse is ook die van Jan Faas, die met Sara de Moor was getrouwd, van grote omvang en op een aparte pagina terug te vinden. Pieters vrouw Santina Bakker is een afstammelinge van Adriaan Bakker uit Zeeuws-Vlaanderen.Zijn nazaten zijn zeer waarschijnlijk nog talrijker dan die van Arie Arijsse (Faas). Ook voor de familie Bakker zijn aparte webpagina's gereserveerd. Santina Bakker is een af stammelinge van Tanneke Ester van Dixhoorn, die na haar man Pieter Dieleman veertien kinderen te hebben geschonken, als weduwe in 1800 hertrouwde met de van Rotterdam afkomstige Pieter Balkenende. Uit dat huwelijk krijgt Tanneke Esther daarna nog vier kinderen, waaronder een zoon met de voornaam Dirk, die de algemeen bekende Jan Pieter Balkenende tot een van zijn nazaten mag rekenen. Van de afstammelingen van Tanneke Ester van Dixhoorn zijn aparte webpagina's opgenomen.  Ga naar Balkenende..

 

   

Pieter Faas als groenteman
 Ansichtkaart, waarvan de originele foto rond 1895 in Terneuzen is gemaakt

 

Pieter Faas

Santina Bakker

Als u wilt reageren dan kan dat het snelst en goedkoopst via mijn e-mail. U komt er door in de linker kolom op de postbus te klikken. U kunt natuurlijk ook de telefoon grijpen of een brief sturen naar het onderstaande adres.
 

Jan Kuitert    

   Buntgrasbeemd 4

5551 HA Valkenswaard     

   Telefoon: 040 - 2046832 

Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 29 september 2005